SeaBeacon 2 System 6 RACON

Bir frekans tetiklemeli radar parıldağı (RACON) olan SeaBeacon® 2 Sistem 6; modern dar bant alıcılarına sahip radarlar dâhil tüm deniz radarlarına yönelik güvenilir hizmet sağlar.  SeaBeacon® 2 Sistem 6; frekans eşleştirme hassasiyetinde, tutarlı pulstan-pulsa tepkide ve gelişmiş yan-kulak bastırmasında eşsizdir.

ÖZELLİKLER

  • Daha büyük işletim aralığı – SeaBeacon® 2 Sistem 6; alıcı dinamik aralığında, alıcı hassasiyetinde, güç tüketiminde ve transmitter gücünde iyileşmeler sağlar. Daha iyi alıcı hassasiyeti ve daha yüksek kazanç antenleri ; en son teknoloji ürünü radarlarla birlikte üstün seyir performansı sağlar.
  • Basınçlandırma ile veya basınçlandırmasız olarak mevcuttur – SeaBeacon® 2 Sistem 6’nın GMU versiyonu basınçlandırma ile veya basınçlandırmasız olarak mevcuttur.  Azotla basınçlandırmalı  radar parıldakları korozif deniz ortamına, çevre sıcaklığında mevsimsel değişikliklere, basınç dalgalanmalarına ve istenmeden meydana gelen batmalara  karşı ilave  koruma sağlar.
  • Çift sembollü yan-kulak bastırması – Radarlar frekansı ve puls genişliğini hassas biçimde ölçmeleri ile tanımlanır. Genlik değerleri yan-kulaklara gelen tepkileri önlemek için kullanılır.
  • Kullanıcı seçenekleri – Sükunet aralıkları, iz uzunluğu, aktif periyot, uzatılmış sükunet ve standart tepki kodu (IALA önerilerine uygun olarak) gibi işletim parametreleri bir seçmeli elde-taşınabilir tuş takımı veya dizüstü bilgisayar kullanılarak sahada programlanabilir.
  • Akıllı güç yönetimi – Kullanıcılar; performans ve güç tüketimi gereksinimlerini eşleştirmek için sükûnet veya aktif zaman aralıklarını programlayabilirler. Güç tüketimini daha fazla azaltmak için, eğer hiçbir yerel radar belirlenmemişse, radar parıldağı dört saniyelik bir aktif periyottan sonra otomatik olarak sükûnet durumuna geri döner. Düşük trafik alanları ve mevsimsel kısıtlamalar için uzatılmış sükûnet süresi güç tüketimini daha da azaltır. Periyodik sükûnet süreleri radar operatörünün radar ekranını, hiçbir hedefin bir radar parıldağı tarafından karartılmamasını sağlayacak biçimde görüntülemesini mümkün kılar.
  • Oransal ölçeklendirme – Radar ekranında görünen radar parıldağı iz uzunluğunun genel olarak tüm aralık ayarlarında homojen olmasını sağlar.
  • İzleme – SeaBeacon® 2 Sistem 6 radar parıldakları; uzaktan izleme ve kontrol fonksiyonları için Tideland’ın Navlink® sistemi vasıtasıyla bir insanlı baz istasyonuna bağlanabilir.
  • Tehlikeli kullanım sınıflandırması – Genel deniz Kullanımı (GMU), NEC Sınıf 1 Bölüm 2 (basınçlandırılmamış) için, tehlikeli alanlarda ATEX Kategori 2 (Zon 1) veya ATEX Kategori 3 (Zon 2) için mevcuttur.
  • Uygunluk – Deniz Radar Parıldakları (RACON’lar) için IALA Öneri R-101 Baskı 2 Aralık 2004’e uygundur.

 

Teknik Özellikler (İngilizce); Pdf dosya indir.

Translate »